Mediemakt til folket

0Shares

Mediemakt.no er en nyhetskanal for og av ungdom som har som mål å engasjere ungdom i media og fremstille ungdom i et annerledes lys enn det de fleste medier gjør i dag.

At ungdom i stor grad blir oversett som kilder i media og blir utelatt fra den offentlige debatten, er noe mediemakt.no vil prøve å forandre. Samtidig skal det ikke fokuseres på negativt vinklede saker som fremstiller ungdom på en feilaktig måte.

Mediemakt.no skal bli en alternativ mediakilde som ser samfunnet fra ungdommens synsvinkel og har et ønske om å sette sin egen agenda. Mediemakt.no sitt mål blir å prøve å få media til å skifte fokus i forhold til ungdom, sørge for at ungdom blir hørt i det offentlige, og samtidig være en nøytral mediekanal.

Det er håp om at dette nye prosjektet vil kunne inspirere ungdom som kan tenke seg å jobbe innen media og journalistikk, gi ideer til fremtidige karrierevalg og andre interesser, og kommer til å samarbeide med medielinjene på videregående skoler for å kunne rekruttere skribenter.

Mediemakt.no ble startet i fjor høst som et samarbeid mellom UMN, Juvente, Skeiv ungdom, Ungdom og fritid og Lixom, men i dag har nesten 20 forskjellige ungdomsorganisasjoner meldt seg på i samarbeidet, som f. eks: Redd Barna Ungdom, ANSA og Natur & Ungdom. Den nye nettsiden vil være klar i løpet av mai 2007.