Økonomiske krav til giftemål med utlendinger

0Shares

For at du skal få hente en ektefelle utenfor EØS-området, må du også sannsynliggjøre at du vil tjene minst dette beløpet også i framtiden, skriver Dagbladet.

Kravet om dokumentert minstelønn erstatter den opprinnelige ideen om tilknytningskrav og 21 års aldersgrense for å hente ektefelle i utlandet. Denne idéen ble også erstattet av en aldersgrense på 18 år i tilleggene i ekteskapsloven som ble innført 1. juni i år.

– I dag kan foreldre som vil tvinge ekteskap på ei datter, betale seg ut av myndighetenes krav om 180.000 kroner i underhold ved å garantere for det samme beløpet. Eller de kan holde henne hjemme til hun er 23 år og dermed slippe unna kravet. Nå må absolutt alle som vil hente ektefelle i utlandet, ha ligningsdokumentert inntekt på 200.000 kroner i ett år før de kan søke. Og de kan ikke ha mottatt sosialhjelp, sier Hanssen til NTB.

Hanssen ønsker både å styrke integreringen og å bekjempe tvangsekteskap.

I dag blir stortingsgruppene i SV og Ap orientert om saken.

Hege Storhaug i Human Rights Service er skuffet over det som ser ut til å bli regjeringens beslutning.

– Ungdommen får ikke beskyttelse gjennom lovverket. Det legges helt til rette for at patriarkene og «imamene» i miljøene kan fortsette å bruke de unge som levende visum, sier hun til NRK