Ny gradsstruktur for høyrere utdanning

0Shares

De fleste utdanninger skal innpasset i den nye gradsstrukturen med unntak av medisin, psykologi og veterinærstudiet.

Som en del av Kvalitetsreformen, dreier ny gradsstruktur seg ikke bare om et navneskifte, men skal også være en motivasjon til faglig forbedring.

Nye navn på gradstruktur betyr også innholdsmessig fornying. Politkere bak reformen tror at kvalitetsheving i høyere utdanning er vil føre til mer effektiv studietid og økt gjennomføring av studiene.