90 000 innvandrerstemmer i Oslo

I mange år har det vært lav valgdeltakelse blant innvandrere. – 20 % av alle stemmeberettigete i Oslo har innvandrerbakgrunn. Forrige gang det var kommunevalg, benyttet bare 41 % av innvandrerne sin rett. Nå skal det både stemmes lokalt (bydelsvalg) og til bystyret. Dette betyr at det er av stor betydning at mange går til valglokalene, skriver Noblad.

Rupinder Bains vil i sin valgkamp for Arbeiderpartiet konsentrere seg spesielt om tre emner. Det ene er språk, det andre er å avvikle kontantstøtten og det tredje er å få innvandrerkvinner i arbeid.

– Språkopplæringen – det er hovedporten til integrering i det norske samfunnet. Hvis vi skal lykkes med integrering, må det satses mye mer på språkopplæring og begynne allerede i barnehagene. Her er det all grunn til å gi den sittende regjering ros. Den vil bl.a. satse spesielt på barna ved å gi gratis kjernetid i barnehager i bydeler hvor det er høy innvandrerdel, bl.a. i Søndre Nordstrand. Jeg er sikker på at gratis kjernetid på sikt vil gi resultater