Foreslår flerreisevisum til noen

0Shares

Dette innebærer det at de aktuelle persongruppene slipper å søke om nytt visum for hver innreise, og de vil kun betale ett behandlingsgebyr. En adgang til å innvilge flerreisevisum for inntil fem år vil være meget praktisk og tidsbesparende for de aktuelle gruppene.

I dag innvilges besøksvisum i utgangspunktet for én innreise, men besøksvisum som gir rett til flere innreiser, såkalt flerreisevisum, kan “ved særlig behov” gis med varighet på inntil ett år. Schengen-regelverket åpner imidlertid for at visum unntaksvis kan utstedes for en periode på mer enn ett år, men maksimalt fem år, for bestemte kategorier av personer.

– Uavhengig av hvilke bilaterale avtaler som inngås, er det ønskelig å kunne innvilge flerreisevisum med gyldighetsperiode utover ett år for enkelte personkategorier, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. – For eksempel er det påvist et sterkt behov for utenlandske sjømenn for å kunne få utstedt flerreisevisum med gyldighetsperiode på flere år. Likeledes vil også en del andre yrkesutøvere kunne ha behov for en utvidet gyldighetsperiode for besøksvisumet, idet de ofte har hyppige innreiser over lengre perioder, men hvor hvert enkelt opphold er av kort varighet.

Høringsbrevet tyder på at bestemte personkategorier gjelder “personer som regelmessig reiser på grunn av yrkesmessige eller familiemessige årsaker, slik som forretningsfolk, offentlige tjenestemenn og sjømenn.”