Pakistanske kvinner blir hjemme

0Shares

En ny rapport som tar for seg sysselsettingen blant innvandrerer som kom til Norge før 1990, viser at syv av ti pakistanske kvinner er utenfor arbeidslivet. Rapporten er laget av Statistisk sentralbyrå for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Situasjonen for pakistanske kvinner er spesiell. Yrkesaktiviteten i nesten alle innvandrergrupper øker jo lenger de bor i Norge. Men blant pakistanske kvinner stopper den opp på et lavt nivå, sier forskningsleder Hanne Kavli på Fafo til Aftenposten.
Rapporten viser at 60 prosent av kvinner fra Thailand, India, Kina og Filippinene som har innvandret til Norge har jobb.

Kavli tror den store forskjellen skyldes at det pakistanske kjønnsrollemønstret tilsier at det er kvinnen oppgave å ta vare på barna i hjemmet.

Jenter som er født i Norge av pakistanske foreldre har derimot en helt annen situasjon.

– De tar i veldig stor grad høyere utdanning. Selv om sysselsettingen hos denne gruppen fremdeles er noe lavere enn gjennomsnittet, er det all grunn til å tro at vi vil få flere norskpakistanske kvinner i jobb i fremtiden, sier Kavli.