Rasisme i hjemmetjenesten

0Shares

Arbeidstilsynet har blant annet avdekket at de ansatte har opplevd økt tidspress, for lite bemanning, og mer vold og trusler fra brukerne. Minoritetsansatte forteller i tillegg at de blir utsatt for rasistisk trakassering fra brukere, skriver Dagsavisen.

De ansatte i hjemmetjenesten har fortalt til Arbeidstilsynet stadige endringer og omstillinger tar ressurser bort fra arbeidsmiljøarbeidet. Bydelene får også kritikk for manglende oppfølging av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Vi har tilført 107 årsverk til tjenesten i år, gitt flere timer til brukerne, og brukt 280 millioner kroner siden november 2006, så dette er ikke et spørsmål om penger. Det må være noe galt med organiseringen ute i bydelene, sier byrådssekretær Jøran Kallmyr, til iOslo.no.