Lov å forby niqab

0Shares

Departementet har vurdert saken etter at Oslo-skolene i fjor innførte forbud mot å dekke til munn og nese.

Justisdepartementets jurister sier i en 13 sider lang utredning blant annet at et forbud er nødvendig ut fra andre elevers rett til undervisning etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), skriver Klassekampen.

I deres tretten siders utredning om saken slås det blant annet fast at:
* Bruk av niqab og burka er ikke vernet av religionsfriheten i Grunnlovens §2.
* Et forbud mot niqab og burka i skolen er nødvendig utfra andre elevers rett til undervisning etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).
* Et forbud er ikke i strid med barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
* Et forbud vil ikke stride mot diskrimineringsvernet i menneskerettighetene.