Norskmuslimer tause om Muhammed-krenkelser

0Shares

Ekstreme islamistiske grupper derimot truer og oppfordrer til aksjoner mot svenske selskapet over hele verden.

Blant de bedriftene som merkes som mål for aksjoner er Ikea, SAS, H&M, Alfa Laval, TV 4 og Arla. Sidene på Internett snakker om eller boikott av svenske bedrifter eller hevn for det de anser å være blasfemiske tegninger.

Innbrudd og tjenestenektangrep mot svenske nettsteder spores til Tyrkia, og settes i sammenheng med nye Muhammed-tegninger, melder IDG:Innbrudd og tjenestenektangrep mot svenske nettsteder spores til Tyrkia, og settes i sammenheng med nye Muhammed-tegninger, melder IDG.

Tegneren selv lar seg i hvert fall ikke stoppe av protester og reaksjoner på hans tegninger. Han sier at tegningen var en provokasjon. Han mener at kunstverden er full av USA og Israel-kritisk kunst og helt uten å stille spørsmålstegn ved de muslimske landene. Han sier han vil prøve kunstens grenser.

– Det er uakseptabelt at ytringsfriheten konstant skal prøves på bekostning av muslimer, sier Dia Rashwan, spesialist på ekstremistiske islamske grupperinger.

Han er forsker ved det renommerte Alahram senter for strategiske og politiske studier i Kairo, og er spesialist på ekstremistiske islamske gruppering som al-Qa’ida.

– Når svenske og andre europeiske muslimer ser at ytringsfriheten konstant prøves ut og tøyes på bekostning av dem, skaper det en fremmedgjøring hos Europas muslimer, sier han til Klassekampen, og legger til at muslimer verden over føler seg som fritt vilt.

Vilks fremstilling av profeten Muhammed som en hund, sårer over en milliard muslimer verden over, mener den egyptiske forskeren.

– Truslene er farlige fordi de pisker opp stemningen. Al-Qa’idas budskap kan fort nå frem til unge muslimer, som allerede føler at de er offer for en hetsekampanje. Som resultat av dette kan flere unge la seg rekruttere i ekstremistiske grupperinger, mener Raswhan.

Faksimile av Vilks tegning som var trykket i Bergens Tidende.

Provokasjon før ramadan
Karrikatutegningene i Jyllandsposten ble trykket for to år siden under ramadan. Også da dokumentarfilmen om Magazinets redaktør Vegjørn Selbekk under karrikatur-striden ble vist i NRK for et år siden var det under ramadan. Og nå i år provoserer tegningene til Vilks enkelte muslimer, også i ramadan.

I Jönköping har hackere brutt seg inn i kommunale webservere og endret innholdet på nettsidene til 20 skoler. Innbruddet skjedde samtidig som Lars Vilks deltok i et møte i byens museum. Nettsidene er fortsatt nede i påvente av en bedre sikkerhetsløsning, skriver Computer Sweden.

Norske muslimer tause
I Norge har Bergens Tidende trykket Vilks tegning i forbindelse med en kommentar av debattredaktør Hilde Sandvik 2. september. Også Örebro-avisen Nerikes Allehanda i Sverige trykket tegningen. Nå er det utlovet en belønning på 150.000 dollar til den som tar livet av Vilks og 50.000 dollar for å ta livet av sjefredaktøren i Nerikes Allehanda.

Islamsk Råd Norge (IRN) har konsekvent nektet å kommentere saken. Muslimske organisasjoner er tause.

Sara Azmeh Rasmussen er prosjektleder i Liberalt Laboratorium, styremedlem i Human Etisk Forbund og var kronikkredaktør i Utrop i sommer. Hun gir derimot sin uforbeholdne støtte til Vilks tegning. – Så lenge Muhammed blir ansett som nærmest ufeilbarlig og overnaturlig, og i tillegg en rollemodell og forbilde, uten at hans gjerninger blir problematisert, kommer ikke islam til å finne sin plass i den moderne globale verden, skriver Azmeh Rasmussen i et innlegg i Aftenposten.

– Islam utgjør fremdeles en hellig overbygning som omslutter alle deler av samfunnet. De bærende symbolene, Koranen og profeten, er fortfarende plassert i en urørlig og utilgjengelig “hellig” sone. Det har ført til manglende oppgjør med fortiden, skriver hun videre.

Azmeh Rasmussen forteller at hun har vært i kontakt med Islamsk råd etter utspillet og forklart hvorfor hun har kommet med det. Etter dette har de vært forståelsesfulle, og har ikke ønsket å gå ut med noen fordømmelse, forteller hun til Fritanke.no

– Jeg mener at provokasjon bør ha et innhold og en klar hensikt. Provokasjon for provokasjonens skyld er lite konstruktiv. Dissens har en viktig funksjon, men skal ikke dyrkes for sin egen del. Dagens tendens med å svartmale konfliktbegrepet og idyllisere dialog fører ikke nødvendigvis til et mer harmonisk samfunn, etter min mening. På sikt vil en slik holdning virke konfliktforsterkende. Derfor er det viktig å utfordre foreldede idéer, hvilket aldri er behagelig, sier hun til Fritanke.

– Muhammed var en krigsforbryter og en voldtektsmann
Under lanseringen av Torkel Brekkes bok “Hva er fundamentalisme?” uttalte Rasmussen at profeten Muhammed var en ”krigsforbryter” og en ”voldtektsmann.”

Hun avsluttet et innlegg på nettstedet Document på følgende måte:

– Ved min fulle fem, og med vitende og vilje, vil jeg si at Muhammed var en krigsforbryter og en voldtektsmann, og det må jeg bli sitert på i media. Dette er det minste jeg kan gjøre hvis jeg fortsatt vil kalle meg humanist og demokrat.

Tidligere har Hege Storgaug i Human Rights Service (HRS) kalt Muhammed for morder og pedofil i en direktesendt TV2 debatt. Hun presiserte hva hun mente på denne måten:
– Når menn (i dette tilfellet en mann over 50 år), har sex med barn (i dette tilfellet Aisha på 9 år), kaller vi dette i dag for pedofili. Og jeg har pekt på tragedien at denne handlingen – som er utført av en mann som mange anser som eksemplarisk – førte til at Khomeini innførte 9 år som giftealder for jenter i Iran.