Studenter med minoritetbakgrunn velger sykepleie

0Shares

Bjørknes College har i ni år utdannet sykepleiere ved et kombinasjonsstudium i Norge og Australia. Studentene tilbringer første året i Oslo og de to siste ved Flinders University i Adelaide på Australias sørkyst. For første gang opplever høgskolen at halvparten av søkerne til sykepleierutdanningen har minoritetsbakgrunn.

Administrerende direktør Sveinung Lunde mener årsaken til dette kan ha sammenheng med at pensum og eksamener er på engelsk, også første studieår, selv om undervisningen er på norsk.

– Vår erfaring er at studenter med minoritetsbakgrunn ofte har et godt grunnlag i engelsk fra før og takler dette svært godt. I tillegg gir en utenlandsk utdanning lettere arbeidspraksis utenfor Norge. Tilbakemeldingene fra norske sykehus og tidligere studenter viser også at utdanningen utfyller den norske modellen, sier Lunde.