Bokollektiv for minoritetskvinner

0Shares

– Alle skal kunne føle seg trygge, også i sine egne hjem. Politikere har et stort ansvar for å legge til rette for at kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner blir møtt med den respekt og omsorg de har krav på. Jeg er svært glad for at Bokollektivet nå blir offisielt åpnet. Det er bruk for dette tilbudet, sa Karita Bekkemellem.

I 2006 var hele 56 prosent av alle krisesenterbeboerne av annen opprinnelse enn norsk. Tallene for 2006 viser også at i nærmere en tredjedel av kvinnene med minoritetsbakgrunn som søkte tilflukt på et krisesenter ble mishandlet av en mann av norsk opprinnelse.

– Jeg er svært glad for at denne gruppen kvinner nå får et styrket tilbud gjennom det nye bokollektivet ved Oslo krisesenter. Bokollektivet skal særlig ta imot og gi et tilbud til minoritetskvinner som er på flukt fra familien på grunn av tvang, trusler eller vold – herunder tvangsekteskap – enten før eller etter inngått ekteskap. Som krisesentrene vil bokollektivet være et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, sa hun.