Sverige best på integrering

Undersøkelsen, kalt «Migration Integration Policy Index», viser at Sverige er best på integrering, melder BBC.

Konklusjonen er basert på 140 kriterier. Noen av de viktigste er: innvandrerens rettigheter på arbeidsplassen, muligheter for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening, og lover mot rasisme.

Sverige var det eneste landet som ble klassifisert som fullstendig positivt til integrering. Portugal, Belgia, Nederland og Finland kom etter på listen.

Storbritannia, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike har flest innvandrere i Europa, og alle de kom på øvre halvdel av listen. Norge kom i samme kategori som disse landene.

Latvia kom verst ut og var det eneste landet i nest nederste kategori på listen.