– Ønsker bedre dialog mellom kristne og muslimer

0Shares

De viser til at de to budene om å elske Gud og sin neste er likelydende for de to religionene, og danner en plattform for fredelig samhandling.

Her kan du laste ned dokumentet.

– Svært verdifullt. Hele den kristne verden kan ta dette til seg som en utstrakt hånd. Dagens samtale mellom muslimer og kristne preges gjensidig av negative stereotypier, og dette initiativet bryter gjennom den veggen, sier generalsekretær Vebjørn Horsfjord i Det Europeiske Rådet for religiøse ledere til Vårt Land.

– Ofte har vi sett at initiativet til dialog har opprinnelse på kristen siden. Men at dette initiativet kommer i forbindelse med Id-høytiden, understreker at det er integrert i deres religionsrytme. Det er et signal om at det springer ut av troen mer enn at det er en politisk handling, sier Horsfjord.