SV strengere mot innvandrere

0Shares

Det er SV og Inga Marte Thorkildsens nye og tøffere integreringspolitikk.

SV er lei av å bli oppfattet som tafatte “snillister” i integreringspolitikken. Nå vil partiet stille strengere krav til innvandrere som kommer til Norge. SVs stortingsgruppe foreslår i følge Dagsavisen blant annet disse tiltakene:

Obligatoriske innføringsprogram med norsk, samfunnskunnskap og arbeidstrening for alle som er nye i Norge. Økonomiske sanksjoner mot dem som ikke deltar eller fullfører.Innføring av forsørgerplikt for å få tillatelse til å gjennomføre familiegjenforening. Økonomisk straff, for eksempel inndragelse av barnetrygd, for dem som tar barna ut av skolen uten godkjenning.

Stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Inga Marte Thorkildsen erkjenner at SV har begynt å tenke annerledes om integrering av innvandrere.