Innvandrere har en lavere pensjonsalder

0Shares

Akram Raja har en fysisk krevende jobb på Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen, og her har han vært nesten helt siden han kom til Norge for 27 år siden.

28 prosent av arbeiderne på bryggeriet er innvandrere, og hele 60 prosent av de som er uføretrygdet har en minoritetsbakgrunn.

Akram Raja har mange kolleger fra Pakistan som er utslitt og uføretrygdet tidlig i 50-årsalderen. Dette kan skyldes mye overtid og ugunstige skift, påpeker han overfor Dagsavisen.

– I Norge er det upopulært å jobbe kort tid og bli uføretrygdet. Mange av mine venner som er blitt uføretrygdet føler seg ofte mistenkeliggjort, forteller Raja.

Kollega og tillitsvalgt Arne Rolijordet mener trygderegelverket har ikke tatt til seg problemstillingene knyttet til innvandrernes arbeidskultur og overrepresentasjon i tyngre jobber.

– Innvandrere kommer fra kulturer der det er vanligere å jobbe mens man er barn, men jeg har også sett nordmenn som gikk rett ut i arbeidslivet etter folkeskolen, og som er utslitte før pensjonsalderen. I motsetning til akademikere, vil mange av disse ha jobbet lengre enn 40 år før de når pensjonsalderen, sier Kjell Maartmann-Moe, leder i Allmennpraktiserende Legers Forening.

Maartmann-Moe presiserer at både nordmenn og innvandrere kan ha tunge jobber. Til Rolijordets kritikk av leger og trygdefunksjonærer, legger han til at uvitenheten har sammenheng med mangel på erfaring med minoriteter.