Firkantede regler tvinger syk 14-åring til Bosnia

(Innenriks) Firkantede regler gir avslag på asylsøknad, og sender syk 14-åring tilbake til Bosnia.

Gerd Mikalsen forbarmet seg over leukemirammede Adel Kulanic fra Bosnia, og fikk ham med seg til Norge. Adel vant over kreften, men trenger fortsatt god oppfølging av leger fordi han er smittet av Hepatitt B, som kan føre til skrumplever. Han ble smittet av leger som brukte urene nåler på et sykehus i Bosnia. Helsevesenet og tilværelsen generelt i hjemlandet er ikke bra med tanke på Adels fremtid.

I fjor sommer fikk Adels familie plass ved asylmottaket på Mysen. Der har de bodd i påvente av behandling om søknad om asyl. Advokat Trond Olsen Næss bistår familien. Og nylig kom tilbakemeldingen om avslått søknad. Olsen Næss akter å anke Utlendingsdirektoratets (UDI) avgjørelse. Han vil søke om at familien får opphold på humanitært grunnlag, nettopp med tanke på Adels helsesituasjon.

– Jeg vil påstå, utfra de kunnskaper jeg har om landet, at helsevesenets tilbud i Bosnia er for dårlig utfra det behovet Adel har, sier Næss.

Gerd Mikalsen mener at norske myndigheter opptrer firkantet overfor familien.

– Ingen av dem kommer til å ligge til byrde for det norske samfunnet. Både Adels far, mor og 17 år gamle søster er alle sikret jobb – bare de får oppholdstillatelse.

Det vil trolig ta opp til flere måneder før svaret fra Utlendingsnemnda foreligger.