Får opphold etter UDI-sommel

0Shares

Årsaken til at så mange asylsøkere fra øst fikk bli i landet, er at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke fikk behandlet søknadene deres innen den såkalte 15-månedersregelen. Denne regelen innebærer at asylsøkere automatisk får permanent opphold dersom UDI ikke greier å sluttbehandle søknaden innen 15 måneder.

Avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI bekrefter at tidspress, sommel og rot førte til at mange fikk oppholdstillatelse, men hun sier det ikke vil bli like lett for statsborgere fra Russland og Ukraina å få oppholdstillatelse i Norge i framtiden. Det er satt inn ekstra ressurser i UDI for å få fortgang i saksbehandlings tiden.