Føler seg norske

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Forskerne Viggo Vestel og Tormod Øia ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) står bak rapporten som er nå overlevert Barne- og likestillingsdepartementet. Undersøkelsen er gjort i perioden 1996-2006.

Anser seg selv som norske
7 av 10 med innvandrerbakgrunn født i Norge føler seg norske. 5 av 10 født i utlandet sier de føler seg norske, viser undersøkelsen.

Hva tror du disse funnene har å si i dag for både ungdommene og samfunnet generelt?

     – For det første er dette veldig positivt. Det forteller at skillet mellom det som er norsk og det som utenlandsk er blitt mindre i de seneste årene, sier forsker og forfatteren av rapporten, Viggo Vestel.

Begge deler, ja takk
Men på samme tid sier mange av de spurte at de føler seg som utlendinger. Disse ungdommene klarer å kombinere det å være både norsk og utlending.
      – Det er en slags både òg situasjon. Mye har skjedd med disse ungdommene for å kunne assosiere seg med det norske fellesskapet, samtidig som de klarer å beholde det som er foreldrenes kultur og tradisjon, mener Vestel.

Gode rollemodeller
Han lovpriser kjendisene i både idrettsarenaer, artister og advokater med innvandrerbakgrunn som er godt synlig i det offentlig rom.
     – De viser at det er mulig å få positiv oppmerksomhet, forklarer Vestel.