Tatere fratatt barn helt fram til åttitallet

«I perioden 1896 til 1986 drev den norske staten et organisert arbeid for å fjerne taterkulturen i Norge.» Slik åpner Eides og Aanesens bok.

Aanesen ser steriliseringsloven fra 1934 i kvinneperspektiv, og mener at den var et forsøk på å kontrollere kvinners seksualitet. Det finnes ikke eksakte tall over hvor mange som ble sterilisert, og heller ikke på antall adopsjoner. Hun kom først i kontakt med Frans Pettersen, en av hovedpersonene i boken. Aanesen fikk låne dokumentasjon av ham og så  tydelig hvordan myndighetene skapte ham i sitt bilde. Misjonen førte protokoller hvor det stod når tatere var født, døpt – og dømt.

Portretter
Bernt Eide er fotograf, journalist og høgskolelektor i fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo. Ellen Aanesen er filmfotograf og filmklipper, dokumentarist og journalist innenfor faktafeltet. Veggene i Rådhusgalleriet, der Aanensen og Eide holder pressekonferanse i forbindelse med utgivelsen av boka, er dekorert til utstilling. Portretter av tatere og gamle avisoppslag vitner  om fordommene og overgrepene taterne har blitt utsatt for opp gjennom tidene.

Inger Jenny Sørensen (53) og broren Frans Pettersen (56) foran portrettet av moren Sofie Johansen (74). Johansen ble fratatt sine to barn i 1955.

Opplevde overgrep
Flere av taterne som er portrettert i boken har møtt opp og en diskusjon om kirkens og statens rolle starter. Skoleverket hadde også en del av skylden, mener én. En annen som ble brakt til Aline Spebarnssenter forteller at fylkesmannen holdt tilbake papirene hans, slik at han skulle bli adoptert. En tredje har lett etter familien nesten halve livet. Eide anslår at det er mellom 5 og 6000 tatere i Norge i dag,
 
Kraftig mediadiskusjon
Bernt Eide har holdt på med dette prosjektet siden midten av 90- tallet. På den tiden var det kraftig diskusjon i mediene, hvor Eide mente at mye verdifull informasjon kom frem. De kristne og Misjonen (Norsk misjon blant hjemløse) fikk all skyld for overgrep mot taterne, men Eide mener at staten også stod bak overgrep. Han har skrevet en artikkelserie i Dag og Tid om emnet, og har i ettertid tatt vare på fysiske spor som bilder og dokumenter om taternes skjebne.

Ellen Aanesen har fulgt sine tatere gjennom 15 år, og har tidligere laget en dokumentar for fjernsyn. Etter ti år laget hun en til.

– Bidragsyterne til boken har gitt en historie som er et enormt lærestykke for oss andre. Tatere ble utsatt for overgrep i godhetens navn fra kirke og stat, men denne godheten kommer med krav og undertrykkelse, sier hun.

Både hun og Frants Pettersen uttrykker glede over å ha vært med på prosjektet.