– Carl I. Hagen fortjener ingen takk

0Shares

Forfatter og samfunnsdebattant Magnus Marsdal mener at medieomtalen av Hagen bærer preg av at andre toppolitikere ikke ønsker å fremstå som uhøflige mot en gammel mann som snart skal gå av.

– Men det er viktig å ikke glemme at Hagen selv mangler enhver form for høflighet overfor de mange gruppene han har hengt ut gjennom sin politiske karrière, sier han. Som eksempler nevner Marsdal alenemødre, flyktninger og asylsøkere.

– Jeg mener Frp har forsterket rasismen fordi asylsøkere og innvandrere i Hagens retorikk er gjort til syndebukker i forhold til en rekke samfunnsproblemer.

Marsdal synes ikke Hagen fortjener noen takk for sin innsats i norsk politikk på grunn av måten han har utnyttet kollektive fordommer på.

Viktigere enn Gro
– Men Hagen er utvilsomt den politikeren som har preget norsk politikk mest de siste 30 årene. Han er viktigere enn Gro Harlem Brundtland fordi han skapte noe nytt, mens Gro gjorde endringer i noe som allerede fantes, sier han, og karakteriserer Hagen som gründer og direktør.

Utrop har også snakket med professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tor Bjørklund, som har skrevet om Frp. Han hevder at Frps økende oppslutning er uttrykk for strømninger i befolkningen. Marsdal på sin side mener det ikke er mulig å si hvem som har størst skyld i at innvandringspolitikk har blitt et negativt tema i norsk politikk.

Usynlige arbeidere
– Forholdet er i en vekselvirkning, det blir som å spørre om høna eller egget kommer først. Det er dumt å nekte for at det fantes rasisme før Frp, og det er dumt å nekte for at Frp bidrar til å forsterke fordommer. Samtidig må vi se at støtten til Frp også skyldes helt andre saker enn innvandringspolitikk. Det er mye skuffelse blant mange over Arbeiderpartiets politikk. Mange vanlige arbeidsfolk føler seg usynlige og uviktige når Gro og Jens snakker. Før var det arbeider bevegelsen som så dem som drar lasset på grasrota, nå er det Hagen som ser dem. Men der arbeiderbevegelsen dyrket frem solidariteten og samholdet i oss, dyrker Frp egoisme og smålighet. Hagen henter ut det verste i oss, avslutter Marsdal.

Moderat Hagen
Professor Bjørklund mener Hagen har spilt en betydelig rolle i norsk politikk.

– Antagelig hadde Frp vært dominert av høyreradikale krefter i partiet uten ham, uten den samme suksess. Hagen styrte Frp med fast og myndig hånd og så kraften i innvandringsspørsmålet tidligere enn andre. 1987 var et skjellsettende valg, det første valget med innvandring som sentral sak, hvor Frp fikk over 10 prosent av stemmene. En strøm av asylsøkere på denne tiden aktualiserte innvandring som politisk sak. Frps skilte seg lite fra andre partier i innvandringsspørsmålet før 1987. Den nye vinnersaken for Frp, innvandring, skapte imidlertid også splittelse i partiet. Unge liberalister i Frps ungdomsparti agiterte for fri innvandring. De brøt senere ut av partiet. Det mest karakteristiske trekk ved Frps velgere i dag i forhold til andre velgere er at de er kritiske til innvandring og innvandringspolitikken, sier Bjørklund.

Han synes det var fornuftig av Hagen å trekke seg som partileder, da en posisjon som”back -bencher” er vanskelig å ha for gamle partihøvdinger. Han beskriver Hagen som nyliberalist og populist.

Retorikeren
Sosionom og forsker Naushad Ali Qureshi tror at noen kanskje er glad for at Hagen gir seg som politiker. Ellers forklarer han også den positive medieomtalen med at det er god norsk tradisjon å være høflig.

– Men vi må ikke glemme hva han har bidratt med. Hagen er en stor demagog i norsk politikk og en autoritær partileder, Frp er Carl I. Hagens parti, sier han.

Han tror at årsakene til at minoriteter blir medlem i Frp er at innvandrere er en sammensatt gruppe, på samme måte som Frp er det. Qureshi berømmer Hagen for hans retoriske evner, men synes han var en sutrete politiker.

Hagens karrière
Carl Ivar Hagen (født 1944) ble valgt inn som vararepresentant i Anders Langes parti, som senere ble Fremskrittspartiet, i 1973. Han har siden bygget Frp til å bli Norges nest største parti. Anders Lange startet partiet med støtte fra norske skipsredere, som den gang pleide omgang med apartheidstaten Sør-Afrika. FN gikk inn for boikott, men skipsrederne trosset FN˙s anbefalinger. For to år siden trakk Hagen seg som parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet.

Hagen var formann i Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. Han er stortingsrepresentant for Oslo og har tidligere vært medlem i Oslo bystyre (1979-1982, 1987-1991 og 1995-1999). Han er visepresident på Stortinget og sitter også i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Den utvidede utenrikskomité, Fullmaktskomiteen og Valgkomiteen. Hagen er i tillegg varamedlem i Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet.