Stor økning av innvandrere fram til 2060

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

SSB mener at innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Dette vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede befolkningen.

SSB definerer innvandrerbefolkning som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og deres barn født i Norge.

Markant økning fra nye EU-landene
De siste årene har spesielt mange polakker flyttet til Norge, men også personer fra Litauen, Tyskland, Sverige og en rekke andre land. Dette er bakgrunnen for den uvanlig store innvandringen til Norge siden 2004, og for et forventet høyt nivå de nærmeste årene, skriver SSB i pressemeldingen.

Dette mener SSB skyldes vesentlig arbeidsinnvandringsbølgen som kom av utvidelsen av EU i 2004 og 2007, som førte til at borgere av tolv nye land fikk nesten ubegrenset adgang til å bo og arbeide i Norge gjennom EØS-avtalen.

Tallene som SSB sitter med viser at flere enn seks av ti av innvandrerne som kom i 2007, kom fra EUs medlemsland og de fleste kommer for å jobbe.