Unge innvandrere mellom to moralske tankemåter

0Shares

Dette gjelder også gutter. Dette er noe av konklusjonene fra et forskingsarbeid Inger-Lise Lien, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforsking (NIBR), har gjort blant 13-15 åringer på Oslo skoler som har et flertal av elever med innvandrerbakgrunn.

– Æresmoral er kjønnet; det er ulike moralske standarder for kvinner og menn. Kvinnene skal væra kyske og sikre stabiliteten i familien mens mennene skal forsvare respekten for familien; de skal forsvare sitt eget slik at andre ikke kan krenke dem. I æresmoralen ligger det en sterk lojalitet for familien, sier Lien til Dag og Tid.

Verdighetsmoralen som preger den norske måten å tenke på, legger større vekt på likeverd.

– De fordømmer moralen til hverandre. Det virker som om den andre gruppen ikke har moral. Dette er gjensidig.

I følge Lien er unge som lever i spenningen mellom disse to moralske tankemåtene frustrerte, og mange bryter med den føydale æresmoralen til foreldrene. Dette gjelder også gutter.

Lien kaller disse for “de hypermoderne guttene.”

– De er opprørerer som vil være moderne og norske. Samtidig tar de med seg den tradisjonelle tankegangen i fristelsen på å være moderne: De prøver å bygge seg respekt ved å vise sterk og tøff maskulinitet. De hypermoderne guttene trenger også mye penger for å kjøpe seg stilige klær og gjøre seg attraktive for jentene.

Dette kan være årsak til at de ofte tyr til småkriminalitet, sier Lien. Hun understreker samtidig at disse guttene er en ekstrem yterkant som utgjør om lag sju prosent av ungdomskullen.

– Den største gruppen av moderate innvandrergutter lever et mye strengere liv. De leser Koranen, går ikke ut om kveldene og er ikke voldelige. De hjelper foreldrene i butikken og er samvittighetsfulle, seier Lien.

Lien streker under hvor viktig det er at både skolen og det norske samfunnet begynner å drøfta spenningene mellom moralen blant nordmenn og innvandrere.

– Dette er vanskelig fordi det er de grunnleggende tankemåtene det er snakk om, det at innvandrerjenter må være utilgjengelige for å være moralsk gode. Vi må løfte innvandrere inn i moderniteten og samtidig gi dem rett til å kritisere det liberale samfunnet vårt og moralen vår, sier Inger-Lise Lien.