Stadig flere flyktninger

0Shares

Rundt årsskiftet var det 42 millioner mennesker på flukt i ulike deler av verden, av disse 26 var millioner på flukt i eget land, melder Klassekampen.

Flyktningregnskapet offentliggjøres i dag, og viser størst økning blant internt fordrevne. Borgerkriger og andre konflikter i hjemlandet driver mennesker på flukt. Kamper mellom væpnede grupper gjør hjemstedet utrygt, og i økende grad går myndigheter eller opprørere til direkte angrep på sivile.

«Flere steder har myndighetene brukt frykten for islamistiske grupper som påskudd for å slå hardt ned på opprørsgrupper og deres antatte sympatisører. Og i kampen mot terrorister og opprørere har regjeringsstyrker ikke nødvendigvis gjort forskjell på væpnede grupper og sivil befolkningen», heter det i rapporten.

Flyktningleiren Mae La i Thailand er hjem for om lag 50 000 burmesiske flyktninger. Det er forbudt å gå utenfor leiren. FOTO: Wikimedia Commons

Prioriterer USA og Nato
Norge er en viktig økonomisk bidragsyter til internasjonalt arbeid blant flyktninger, men innsatsen når det gjelder å bidra med soldater til FNs fredsbevarende styrker, er heller spinkel. Norske myndigheter har prioritert å bruke forsvaret i internasjonale operasjoner knyttet til USAs og Nato. FNs forespørsel om å bidra med soldater til DR Kongo og Haiti er begge blitt avslått.

Norge hadde våren 2008 cirka 500 soldater i Isaf- styrken ledet av Nato i Afghanistan. Kun 83 norske soldater og politi folk deltok i fredsoperasjoner i FN- regi. Det plasserer Norge på 68. plass når det gjelder styrkebidrag til FN – bak fattige land som Rwanda, Etiopia og Niger. Pakistan, Bangladesh og India er ledende bidragsytere til FNs freds bevarende styrker, og bidrar med mer enn 100 ganger så mange soldater som Norge.

Elisabeth Rasmusson beklager overfor Klassekampen sterkt at Norge reduserer innsatsen i FNs fredsbevarende styrker til fordel for Nato- innsats, fordi Norge tradisjonelt har vært en solid støttespiller for FN.

Flest irakere
Asia har flest flyktninger i eksil: 10,6 millioner, og ved årsskiftet var 17,5 millioner mennesker på flukt i Asia. Våren 2008 var nesten hver fjerde flyktning i verden iraker eller palestiner. Palestinerne har den største flyktningbefolkningen som har levd lengst i eksil, og utgjør nå cirka fem millioner.

700 000 irakere ble drevet på flukt i løpet av året, de fleste på grunn av religiøs eller etnisk tilhørighet. Ingen steder i verden ble så mange mennesker drevet på flukt. Antall internt fordrevne irakere var oppe i 2,8 millioner våren 2008, og FN anslår at det er 1,9 millioner irakiske flyktninger i nabolandene Syria og Jordan i tillegg.

Afghanistan har drøyt tre millioner flyktninger og internt fordrevne, og ligger på en dyster femteplass etter Sudan, Irak, Palestina og Colombia.