Abid Q. Raja blir nemdleder i Utlendingsnemda

0Shares

Raja ble i forrige uke utnevnt til nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE) av Kongen i statsråd. Han er en av ni ledere som ble utnevnt. Terje SKjeggestad fortsetter som direktør.

UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Departementet kan ikke instruere om lovtolking, vurdering eller avgjørelser i enkeltsaker, men kun gjennom lov og forskrift.

Stillingen har et åremål på åtte år. Utnevnelsen innebærer at han legger advokatkappen på hylla, melder VG.

– Jeg søkte stillingen selv, men på et vis er det jo tungt å forlate advokatyrket. Selv om jeg ikke utelukker at jeg på et tidspunkt kommer tilbake i forsvarerrollen, så er det jo et kapittel som avsluttes, sier Raja til VG.

I sin nåværende stilling i advokatfirmaet Hestenes og Dramer, tjener Raja i år over 1,5 millioner kroner. Med sin nye statsstilling vil han tjene 610.000 kroner. Det var dermed ikke pengene som lokket ham.

– Jeg søkte vel først og fremst fordi jeg så at dette var en faglig interessant stilling som jeg kan utvikle meg i, og som kan gi meg ny innsikt. Det er jo ofte kontroversielle og vanskelige saker som behandles i nemnda. Jeg er veldig ydmyk i forhold til den kompetansen de UNE-ansatte besitter, sier Raja.

Raja blir den yngste nemndlederen noensinne. For å unngå habilitetskonflikter, skal han ikke behandle saker for UNE som involverer pakistanere eller afghanere.

Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen mener oppnevnelsen av Abid Q. Raja til UNE-nemdleder lukter politikk lang vei.

– Vedtak som fattes av UNEs nemdledere gir store muligheter for å endre norsk asylpolitikk fordi dette ofte er avgjørelser av prinsipiell karakter. En vurdering kan føre til praktiske endringer i behandling av andre saker. På den måten kan Raja bidra til å dreie norsk asylpolitikk i mer liberal retning, tror Amundsen.

Abid Raja sier til VG Nett at han ikke ønsker å kommentere en slik debatt utover at han har søkt på stillingen på ordinært vis og at han vil utføre jobben som jurist, ikke privatperson.

UNEs direktør Terje Sjeggestad sier at utnevnelsen av Raja er helt i tråd med hans innstilling.

– Alle ni nemdlederne er innstilt av meg personlig. Innstillingene er basert på min kompetanse, og ingen andre har vært inne i bildet. Ikke noe av dette er endret etter at innstillingene ble oversendt til departementet. Nemdlederne er oppnevnt ut fra faglige kvalifikasjoner og ut fra et ønske om solid fagkompetanse bak vanskelige avgjørelser, sier Sjeggestad til VG Nett.