Styrker homofile i flerkulturelle miljøer

– Fordelingen av tilskudd skal bidra til å oppfylle vårt løfte om å bedre livsvilkårene for homofile og nå målet om et samfunn preget av åpenhet, aksept og inkludering. Da er det viktig å synliggjøre mangfoldet i den homofile kulturen og støtte opp under grupperinger også utenfor Oslo, sier statssekretær Kjell Erik Øie.

Noen av de største tilskuddene gjelder Skeiv Ungdoms sommerleir «Jafnadr» for nordiske ungdommer, et pilotprosjekt om helseforebygging i regi av LLHs helseutvalg, prosjekt «Likeverd» i regi av Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), aktiviteter i samisk kjerneområde i regi av LLH Finnmark og fellesprosjektet «Med idretten mot homohets» i regi av Norges Idrettsforbund, LLH og Norsk Folkehjelp.

Totalt tilskudd som ble fordelt til flerkulturelle miljøer er 302 000 kr.