Qureshi kritiserer Utrop

Skotsk-pakistanske Iffit Qureshi har nylig kommet med kraftig kritikk av en sak på Utrops nettside. Saken det gjelder ble skrevet og publisert like før sommerferien og handlet om Ali Farah og ambulanseaffæren høsten 2007.

Utrop brukte rettsaksdokumentene som kilde. I dommen mot mannen som slo ned Ali Farah i Sofienbergparken kommer det fram at Farah var påvirket av hasj da slaget falt. Retten mente hasjbruken ikke kan sies å ha påvirket oppførselen til Farah, slik at det hadde vært grunn til å endre på dommen mot 23-åringen som begikk voldshandlingen.

Useriøs og trist vinkling
Qureshi er for tiden en travel og opptatt kvinne. 14. august vant hun prisen «Pride of Performance Award» for sin utrettelige innsats i samfunnsdebatten. Men om du tror hun hviler på laurbærene av den grunn, så må du tro om igjen.

Qureshi, som nylig mottok en pris for sin innsats som samfunnsdebattant, frykter at Utrops dekning kan føre til forsterking av fordommer. FOTO: Hina Zaidi

Hennes første  reaksjon kom på et internettforum, og var preget av vantro.

– Jeg synes det er forkastelig at offerets tilstand skal nevnes. Har forsøkt å finne andre medier som har nevnt dette, og finner ingen så langt, skriver hun.

Qureshi mener måten saken ble skrevet og presentert på er kritikkverdig.

– Når Utrop skriver at han var hasjpåvirket og ingen andre aviser har gjort dette, så er dette trist. Farah er et offer fordi han ble slått ned og deretter nektet ambulanse, og tilstanden hans burde ikke vært nevnt i avisene overhodet. Norske lesere vil naturlig assosiere hasjpåvirkningen som om det er vanlig blant innvandrere å ruse seg. Hvis Utrop skal tale det flerkulturelle Norges sak, så er en slik nyhetsvinkling bare useriøs og tragisk.

Allmennhetens interesse
Ansvarlig redaktør i Utrop Alfredo Biamont sier at opplysningen om Farahs hasjbruk er i allmennhetens interesse å kjenne til, all den tid det var en klar oppfatning hos ambulansesjåførene at Farah var ruset. 

– Jeg vil  imidlertid understreke at Utrop var i kontakt med professor og rusekspert Helge Waal i forbindelse med saken. Han la vekt på at hasj i moderate mengder ikke påvirker oppførselen i nevneverdig grad, spesielt ikke slik at man blir aggressiv. Professor Waal argumenterte dessuten for at ruspåvirkning slett ikke er noen grunn for ambulansepersonell til ikke å hjelpe et voldsoffer. Dette kommer klart også fram i saken, sier Biamont til Utrop.no. 

Biamont mener Utrop er i en unik posisjon til å dekke det flerkulturelle Norge, både på godt og vondt, og at avisen ikke skal være redd for å ytre seg i vanskelige saker.  

– Vi forsøker etter beste evne å oppfylle vårt samfunnsoppdrag, og det er naturlig at dette skaper debatt, avslutter han.