Mangfold og toleranse

Hovedtaler
KJELL MAGNE BONDEVIK
(Oslosenter for fred og menneskerettigheter)
”Mangfoldets utfordringer”

Andre talere
Anne Sender, Det Mosaiske Trossamfunn
”Å tilhøre en livssynsminoritet i Norge”

Salah Salin Ali, Fribyforfatter, Kristiansand
”Hvordan ser jeg den andre – bortenfor stereotypene”

Bente Sandvig, Human-Etisk Forbund
”Humanist i et religions– og livssynsmangfold”

Panelsamtale og innspill fra salen ledes av
Bjørn Enes

Musikkinnslag
Lisa Norgård synger Gabriellas sang fra filmen
Så som i himmelen, akkompagnert av
Mette Midling-Jenssen på Piano

Gratis adgang / Enkel servering kan kjøpes
Tolk er bestilt i følgende språk:
Arabisk, somali, kurdisk-sorani og tigrinya.

Arr:
MANGFOLD og TOLERANSE Forum for
Tros– og livssynssamfunn
Vest-Agder