Kristen redaktør raser mot islam

0Shares

Vebjørn Selbekk, som ble landskjent etter at hans avis trykket de nå beryktede Muhammed-karikaturene, kom nylig med harde utfall mot muslimer. Denne gangen er oppmerksomheten rettet mot homofili og islamske regler.

– Skal en person som er homofil henges, skytes, avrettes med giftssprøyte eller havne i den elektriske stol? […] Dette spørsmålet er så innfløkt for det norske muslimske lederskapet at de tilsynelatende har gitt opp å ta en avgjørelse selv, skriver Selbekk i en lederartikkel datert 8.8.

Han gjør videre et poeng av det han mener er forskjellsbehandling som slår negativt ut for kristne ledere:

– Tenk om det var kristne ledere som ikke hadde maktet å ta avstand fra dødsstraff for homofile. Det hadde blitt litt av et rabalder. Men fordi at det handler om muslimer og islam, får pipen en annen tone, fortsetter han.

Her kan du lese artikkelen: 


Redaktør Vebjørn Selbekk mener muslimer tas for lett av norsk presse.

Forkjellsbehandling
Vebjørn Selbekk mener det er en synlig forskjell på behandlingen av muslimer og kristne i også media.

– Det skjer en forskjellsbehandling i norske medier. Der Krf og kristne miljøer blir strekt fordømt gang på gang, blir ikke muslimer dømt på samme måte, sier han til Utrop.no.

Han bruker kvinnerettigheter og homofili som eksempler på religiøse debatter som har opptatt media.

– Se for eksempel på spørsmålet rundt kvinnerettigheter. Dette var stridsspørsmål i kristen sammenheng og en tøff debatt for noen år tilbake som skapte sterke reaksjoner fra politikerne . Men når det kommer til islam og kvinnerettigheter blir det tatt mye lettere på, mener Selbekk.

Vil ha reaksjoner
Selbekk ønsker sterkere reaksjoner fra politikerne.

– Jeg synes politikerne skal slå hardere ned på debatten rundt dødsstraff i forhold til islam, og jeg ønsker at politikere skal komme med en mye sterkere reaksjon enn hva de har gjort hittil, sier han.

Propaganda mot islam
Islamsk råd i Oslo stiller seg uforstående til Selbekks motiver for å skrive en slik artikkel.

– Jeg har lite til overs for slike artikler som synes å ville skape ytterlige konflikter, sier Shoaib Sultan ved islamsk råd. Selbekks sammenligning av den grunleggende forskjellen mellom muslimsk og kristen tro er i beste fall basert på mangel på kunnskap, men i verste fall direkte løgn. Det skal en ytterst tendensiøs lesning av historien til for å ytre noe så fullstendig galt som Selbekk her gjør, sier han Utrop.no.

– Blant en del kristne grupper finnes det en voldsom propaganda mot islam. Det er mulig Selbekk kanskje har forlest seg på slik litteratur. Man kunne selvsagt finne eksempler på kristne som i religionens navn bedrev drap og hevn, og presentere det som en motsvar til det Selbekk skriver, men IRN ønsker ikke å delta i slik skittkasting, konkluderer Sultan.