Islam, toleranse og terrorisme

Forskjellen er overfladisk, likheten dyp heter det i et utsagn. Våre basisbehov er like. På overflaten av menneskelivet kan det se ut som vi står langt fra hverandre når det gjelder grunnleggende verdier. Men er det slik? Temaet islam, toleranse og terrorisme kan kanskje gi deg noen svar å gruble videre på. Velkommen til et spennende seminar.

18.00: REGISTRERING

18.15: Resitering av Koranen v/ Hujat ul Islam Mollana Ejaz Hussain

18.20: Velkommen v/ Mollana Syed Shamshad Husain Rizvi Imam (TIC)

18.25: Åpning ved Syed Haider Hussain og Tayyab M. Choudri (IHSG)

18.35: Islam og toleranse ved Sheik Mahmoud Jalloul (vise-imam TIC)

19.00: Islam og toleranse ved Tone Kristin Kara Ali (Lærer og konvertert til Islam)

19.30: Pause. Kaffe og te

19.45: Islam og terrorisme v/ Mohammad Baqir Ansari (gjesteforeleser fra Teheran)

20. 15: Anledning til spørsmål og svar med avslutning v/ Fahim Naeem (IHSG)

Info. om foredragsholder:

Mr Sheikh Mahmoud Jalloul er vise-imam ved Tauheed Islamic Centre Oslo.
Han kommer fra Libanon og har vært i Norge i 20 år. Han har studert religion i Libanon og Norge og har kunnskap om islam, kristendom og jødedom. Han er talsmann for Shia Imam Råd i Norge.

Mohammad B. Ansari, have studied Arabic literatures, history and divine religion as Judaism, Christianity and Islam. Director and editor-in-chief of the English daily Teheran Times.Director of the Center for International Religious Dialogues 1987- 1990 and US political affairs in different organizations of the Isl. R. IRAN.

Tone Kristin Kara Ali. Vanlig norsk bakgrunn. Gikk på søndagsskole som liten. Var med i speideren og ble speiderleder. Giftet seg med en muslim og konverterte til Islam etter en sjelegranskende ”reise”. Utdannet lærer.

Påmelding innen: 22.08.2008. Seminar er åpent for alle. For mer informasjon: Syed Sajjad Hussain Kazmi tlf: 918 45 079 e-mail: [email protected]  eller IHSG v/Tayyab M. Choudri 22 68 07 00/977 85 733 e-mail: [email protected]  

Tauheed Islamic centre (TIC)

* TIC er en muslimsk menighet stiftet i 1995.
* I tillegg til å være en religiøs organisasjon er det den største religiøse Shia muslimske menigheten i Norge med over 900 medlemmer.
* Vi er en flerkulturell menighet med medlemmer fra Irak, Pakistan, Libanon, Afghanistan, Iran, India og Norge.
* TIC arbeider aktivt for integrering og brobygging i det norsk samfunnet samtidig som den har som mål å stimulere til dialog mellom muslimer og ikke-muslimer.
* Vi har et ønske om å motvirke fordommer om Islam gjennom informasjon på flere språk.
* Menigheten er åpen for alle og ønsker alle velkommen.

IHSG

* Internasjonal helse- og sosialgruppe (Nettverk IHSG) ble etablert i 1994. Vi er politisk og religiøst nøytrale og ønsker å være en brobygger i det flerkulturelle Norge.
* IHSG er en av de få organisasjonene i Norge som retter søkelyset mot innvandrernes helse og sosiale problemer.
* Vi har frivillige ressurspersoner innen helse- og sosialsektor, næringsliv, kunst og kultur.
* Samarbeid med de norske myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere er vår viktigste oppgave.
* Vi har flerkulturell kompetanse på ulike områder og et rådgivningsorgan for etniske minoriteter.
* IHSG’s hovedformål er å møte samfunnsutviklingen, bygge tillit og trygghet i målgruppen.
* Vårt motto er: Sammen for en bedre hverdag.

For mer informasjon besøk vår webside www.ihsg.no