Afrikastudier kan bli utradert

0Shares
Latest posts by Khalid Maimouni (see all)

Studentene får i disse dager beskjed om at det ikke skal tas opp nye studenter i masterstudiet ”Det frankofone Afrika sør for Sahara” etter høsten 2008.

Det skjer tross i at Universitetet i Oslo er det eneste nordiske universitetet som tilbyr undervisning i dette faget. Instituttledelsen argumenterer med at HF ikke ønsker å ha småfag eller enmannsfag. Vel vitende om den økende tilstrømningen av studenter til Afrika-studieretningene.

Eneste i Norden
Professor Ingse Skattum er den eneste vitenskaplige ansatte som underviser i faget ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Snart går hun av med pensjon. Hun viser overfor Uniforum til når det gjelder Afrika sør for Sahara undervises det i dag kun på fransk og portugisisk. Fakultet har fått mye kritikk for at det ikke tilrettelegges for undervisning på engelsk.

Konsekvensen av denne kritikken bør likevel ikke bli at instituttet legger ned undervisningen i sin helhet og fjerne et unikt tilbud som UiO er alene om i Norden, mener Skattum.

NEDPRIORITERER: HF-Fakultetet ved Universitetet i Oslo får kritikk for ikke klart å prioritere studier på Afrika sør for Sahara. FOTO: Henrik Kreilisheim

– Fakultetet må heller styrke instituttet med flere personer som har forskingskompetanse i Afrika sør for Sahara. Det er helt umulig for én person å dekke alle de 47 land dette gjelder, understreker Skattum overfor Uniforum.

Gir gode jobber
Skattum viser også til at bistandsminister Erik Solheim har sagt at Norge investerer like mange milliarder i oljeindustrien i Angola som hele bistandsbudsjettet for resten av Afrika.

– Alle studentene som har tatt dette studiet, har fått gode jobber både i NORAD, Utenriksdepartementet, i frivillige organisasjoner eller i skolen. Samtidig ønsker UD å styrke samarbeidet med afrikanske land og særlig Vest-Afrika, seier Skattum. Hun reagerer derfor på prosessen rundt fagprioriteringa på IKOS.

Kan utraderes
– Selv om det ikke står svart på hvitt, frykter jeg at det vil føre til at Afrika forsvinner helt ut av kartet. De nye programmene skal også legges til instituttet, slik at barrièrene mellom instituttet og fakultetet blir enda mer vanntette, seier Skattum.
Instituttleder Arne Bugge Amundsen ved IKOS forsvarer avgjørelsen om ikke å ta opp studenter til masterstudiet i ”Det frankofone Afrika sør for Sahara” etter høsten 2008.

– Det er en enkel forklaring på at instituttet var nødt til å gjøre det. Den eneste ansatte ved instituttet vårt som har kompetanse i dette temaet, vil snart gå av med pensjon. Det gir ikke noe mening å ta opp studenter på det studiet, når jeg ikke vet hva som skjer. Dessuten er det å videreføre nøyaktig samme kompetanse på fagområde med bare én ansatt vanskelig, seier Bugge Amundsen til Uniforum.

Fakultetsstyret ved HF skal behandle denne saken 19. september, sammen med resten av forslagene til fagprioriteringen ved fakultetet.