Nordmenn ønsker mottak velkommen

0Shares

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for TV 2, sier hele 57 prosent at de er positive til at asylmottak etableres i kommunen de bor i. 32 prosent sier de ikke ønsker asylmottak i nærmiljøet, mens ti prosent ikke har besvart spørsmålet. Undersøkelsen ble gjennomført siste uka i august og hadde et respondentutvalg på 1000.

Undersøkelsen avslører imidlertid store partipolitiske forskjeller. Velgerne fra Sosialistisk Venstreparti (Sv) er mest positive til etableringen av asylmottak i deres hjemkommuner. Av de spurte som sier de skal stemme Sv ved neste valg, vil hele 91 prosent ha mottak, mens 4 prosent sier nei. Venstre og Rødt er også svært positive til mottak i nærmiljøet, med henholdsvis 90 og 88 prosent, mens tallene er henholdsvis 62 og 30 for de fremtidige Høyre-velgerne.

Frp-velgere mest negative
Blant KrF-velgerne sier 74 prosent ja, og 15 prosent nei til etablering. Hva Ap-velgerne angår er 69 prosent positive, mens 20 prosent ikke ønsker etablering i hjemkommunen. Senterpartiet er sterkest splittet i saken.

48 prosent sier ja og 32 prosent nei til opprettelse. Blant Frp-velgerne sier bare 30 prosent ja til å ha et mottak i nabolaget, og 62 prosent svarte negativt.

Kommunal motvilje
VG har sett på 10 kommuner der planlagte mottak har blitt motarbeidet og stoppet. Flyktningene er ikke ønsket i Lyngdal, Bygland, Stryn, Eidsberg, Ås, Asker, Ballangen, Volda, Ringebu eller Fyresdal. Tomme hoteller, nedlagte folkehøyskoler og andre velegnede lokaler forblir ubrukt.

Underskriftskampanjer, demonstrasjoner og negative tilbakemeldinger på folkemøter er vanlige metoder for å si nei til asylmottak. Men det finnes også mer kyniske måter å si nei på. Enkelte kommuner nekter vedta bruksendinger selv om lokalene har vært brukt til asylmottak før. Et eksmpel er Eidsberg kommune som har stoppet mottaket ved å kreve omregulering av bygget, på tross av det også tidligere har vært brukt som mottak. Det samme skjedde i Ringebu i Oppland og Ås i Akershus.

Et annen episode fant sted på Fyresdal kommune, der kommunen kjøpte hotellet for å slippe å få asylmottak i bygda.

Mottaksoperatører som har møtt den kommunale motviljen og folkeaksjonene mot mottak er oppgitt:

– Dette er helt ute av proporsjon. Konfliktnivået står ikke i forhold til problemets størrelser. Nå er det tid for besinnelse der ute, sier Morten Jørgensen i Link AS.