– Alderen mye å si for integrasjon

0Shares

En ny rapoprt fra SSB konkluderer med at ungdom med innvandrerbakgrunn lykkes i nesten like stor grad som norsk ungdom med å skaffe seg skoleplass og jobb, skriver Dagsavisen. Utgangspunktet for rapporten er statistikker om personer i alderen 16 til 34 år for fjerde kvartal 2006.

Kjønn og integrasjon
Det er særlig kvinnelige etterkommere som bidrar til at forskjellen i andelen i arbeid eller utdanning er større i de eldre gruppene enn blant de yngre. Fordelinger på kjønn viser en tilnærmet likestilling blant etterkommere under 25 år på linje med majoritetsbefolkningen i samme alder. I eldre aldersgrupper synker imidlertid aktivitetsnivået blant de kvinnelige etterkommerne, mens nivået forblir nokså stabilt blant menn.

– Alderen de hadde ved innvandringen til Norge betyr svært mye for andelen aktive. Har de hatt hele skolegangen i Norge, er andelen aktive om lag på samme nivå som for etterkommerne, forteller Olsen til avisen.

Olsen sier videre at kjønn også er avgjørende for om man blir integrert, og at det er langt mindre vanlig blant unge innvandrerkvinner å være i jobb når man er gift og har barn, enn dette er for majoritetskvinner og til dels etterkommere.

– Den gruppen med desidert lavest andel under utdanning eller i arbeid, er unge innvandrerkvinner med kort botid her i landet, sier Olsen.

Les hele rapporten