KS satser på minoritetsledere

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

KS samler den 9. september kommunneansatte med innvandrerbakgrunn som har lederambisjoner til en seminar, melder ks.no

Innvandrere fra ikke-vestlige land er underrepresentert i nøkkelposisjoner, derfor har KS etablert kandidatnettverket for å synliggjøre ansatte som lykkes i karrieren. 30 deltakere fra 20 kommuner i hele landet deltar i programmet. Dette er medarbeidere som kommunene satser aktivt på.

– Å sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen er viktig for å styrke kommunenes konkurransekraft på arbeidsmarkedet, sier administrerende direktør, Olav Ulleren.

Han mener det er uheldig dersom ambisiøs innvandrerungdom velger bort kommunen som aktuell arbeidsgiver. Foruten samlinger har KS fått utarbeidet en rapport om hva som fremmer og hva som hemmer rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til lederstillinger. Fortsatt finner man at manglende språkkunnskaper og/eller vanskeligheter med å vurdere kompetanse medvirker til skjevfordeling i ledersjiktet.

Det som er nytt i følge rapporten er at over halvparten av kommunene sier at det er mer aktuelt å rekruttere innvandrere til lederstillinger nå enn før.