Regjeringspartiene uenige om asyl

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

På en pressekonferanse i dag la statsmister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fram en rekke punkter for å stramme inn asylpolitikken i Norge. SV har tatt dissens i åtte av de 13 punktene. Stoltenberg mener det er ikke noe dramatikk i dette.

– Her er vi ikke enige, og i stedet for å komme frem til et annet forslag, så har vi kommet frem til en forståelse om at vi er uenige, sier Stoltenberg.

Strengere for de med opphold på humanitært grunnlag
SV reagerer mest på punkt 5 som sier at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag skal ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for å kunne få innvilget familiegjenforening eller familieetablering.

Statsminister, Jens Stoltenberg (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister, Dag Terje Andersen (Ap) la fram en rekke tiltak for å stramme inn asylstrømmen til Norge.

Stoltenberg mener Norge skal føre en asylpolitikk hvor mennesker ikke må betale store summer til menneskesmuglere og sette eget liv  i fare, bare for å komme til Norge.

– Det er ikke humant å føre en asylpolitikk hvor tusenvis av mennesker utsetter seg for fare og kostnader, bare for å bli avvist, sier Stoltenberg. Dette argumentet mener statsministeren SV er enig i. Isteden for å tildekke uenigheten om del andre punkter i forslaget, har regjeringen valgt å la den komme frem.

Fortsetter med individuell behandling
Regjeringen satser videre på å ha individuell behandling når det er snakk om opphold på humanitært grunnlag. Videre ønsker regjeringen å gi midlertidige tillatelser uten rett til fonyelse for enslige mindreårige søkere mellom 16 og 18 år som kan ka fått oppholdstillatelse fordi norske myndighetene ikke klarte å finne omsorgspersoner i hjemmeland.

– Mindreårige søkere mellom 16 og 18 år kan få midlertidige tillatelser for ett eller to år hvis Norge ikke klarer å finne omsorgspersoner, men de kan sendes tilbake til sine opprinnelsesland når de blit myndige, sier Andersen.