SV går i mot forslag til innstramminger

0Shares

– Det er særlig SVs ønske om å føre en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) anbefalinger, som er bakgrunnen for at vi ikke stiller oss bak alle tiltakene som nå presenteres, sier partileder Kristin Halvorsen.

– Norsk asylpolitikk er ikke spesielt liberal, 60 prosent av dem som i dag kommer får avslag. Bakmenn tjener store penger på å lose asylsøkere hit. SV ønsker ikke at mennesker som uansett ikke vil få opphold i Norge, skal villedes til å komme hit med store økonomiske problemer og en enda vanskeligere livssituasjon som resultat. SV støtter derfor tiltak for hurtigbehandling av saker fra grupper der det er stor sannsynlighet for avslag, tiltak for å dokumentere identitet og at det framforhandles avtaler med land som asylsøkere kan returneres til når det ikke er i strid med råd fra FNs høykommisær for flyktninger, sier Halvorsen.

SV støtter imidlertid ikke tiltak som vil føre til at Norge i mindre grad følger UNHCRs råd når det gjelder behov for beskyttelse eller som vil redusere barns rettigheter i asylpolitikken.

– Å legge mindre vekt på UNHCRs råd om beskyttelse betyr for eksempel at asylsøkere som tidligere fikk opphold fordi de kom fra et svært konfliktfylt område nå kan risikere å sendes i retur eller at de kan sendes i retur til en annen del av landet de ikke har tilknytning til, sier Halvorsen.

SV har tatt dissens på punktene 1 t.o.m. 8. Altså 8 av 13 forslag.