– Diskriminerende utspill

0Shares

Hun mener regjeringen straffer svake grupper dobbelt. Enkelte grupper asylsøkere er analfabeter og stiller seg bakerst i køen om jobbene. Retten til familieliv kan ikke være avhengig av om du har jobb eller ikke, mener hun.

– Integreringen går veldig dårlig i Norge påstår noen. Det er en sortmaling av integreringspolitikken. De aller fleste er i arbeid og betaler skatt. De tilpasser også kulturen sin i forhold til det norske samfunnet, og det skjer mye positivt. Det er en utfordring at det kommer mange asylsøkere, men integreringen blir ikke mislykket av den grunn, påpeker hun.

Økt botid fører til økt integrering, og asylinstituttet i seg selv er ikke det som skaper integreringsutfordringene, mener hun.

– Hele dette utspillet er etisk problematisk, sier hun.

Også SOS Rasisme reagerer kraftig på forslagene.

– SOS Rasisme tar sterk avstand fra regjeringens vending i asylpolitikken. En lang rekke av tiltakene kommer til å få langt større konsekvenser enn statsministeren får det til å høres ut som, sier Simon Strumse i flyktningutvalget i organisasjonen.

– Mennesker på flukt har lidd nok fra før, om ikke hver dag skal være en kamp mot myndighetene, også når de endelig finner en trygg havn i Norge, sier Strumse.