Arbeiderpartiets sanne ansikt i asylpolitikken

0Shares

På en pressekonferanse i dag la statsmister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fram en rekke punkter for å stramme inn asylpolitikken i Norge.

Et av punktene handler om retten til familiegjenforening. – Har man fått opphold på humanitært grunnlag, kan man få familiegjenforening først etter at man har fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Dette har egentlig ikke noe med innstramminger i asylpolitikk å gjøre, men med innstramning innvandringspolitikk å gjøre. Forslaget er ment å skremme grunnløse asylsøkere. Å nekte familieliv og dermed straffe de som faktisk har fått reell beskyttelse er inhumant.

Det var aldri aktuelt for SV å gå ut av regjeringen, sier partileder i SV og finansminister Kristin Halvorsen til VG. Halvorsen sier også til VG at det var viktig for henne å si fra. Hvis SV virkelig er uenig i Arbeiderpartiets forslag har SV mulighet til å bruke sterkere virkemidler. Det har SV ikke gjort. At SV tar dissens på noen punkter er langt fra godt nok, mener SOS Rasisme.

FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen kaller hele asylinnstrammingen for et skuespill fra regjeringen, som han mener er presset og har mistet kontrollen. Han viser blant annet til at statsministeren kalte inn til pressekonferanse på en times varsel, ifølge ham for å ta full medieregi på saken.

Sanne ansikt
Forsøk på innstramninger i familiegjenforening er en kjent sak. I vår ble flere forslag nedstemt etter press fra SV. Den gang ble forslaget argumentert med å forebygge tvangsektekskap.

Utrop påpekte i flere artikler at forslagets motiv egentlig var å begrense innvandringen. Og nå viser Arbeiderparti-regjeringen sin sanne ansikt.

Retten til familieliv nektes denne gangen fordi Norge vil stramme inn på asylpolitikken. Det er dette det egentlig har handlet om hele tiden.

Forslaget kan være i strid med barnekonvensjonen. Barns rett til familieliv følger også av Barnekonvensjonens artikkel 16 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8. Det fremgår videre av Barnekonvensjonens artikkel 9 at barn har rett til kontakt og samvær med sine foreldre. Det er ikke lenge siden forskningsrapport fra Senter for menneskerettigheter viste at utlendingsretten er dominert av andre og sterke hensyn, som hensynet til en kontrollert innvandring enn barnets beste. Barnekonvensjonen som er en del av norsk lov, brukes ikke som rettslige argumenter når barnas asylsaker skal avgjøres.

Myndighetenes forslag til innstramninger vil bare forverre situasjonen enda mer.