Ny organisasjon for globale miljøaktivister

0Shares

Global Migrants for Climate Action (GMCA) har gått fra å være et prosjekt til å bli en organisasjon. I den forbindelse har det kommet ny nettside på engelsk og fransk, i tillegg til originalversjonen på norsk.

Styreleder Nina Dessau sier til Utrop at behovet for en organisasjon som GMCA lenge har vært tilstede:

– Vi startet som et prosjekt, og har nå gått over til å være flernasjonale. Neste skritt på veien vil være å bli internasjonale. For oss har meningen vært å tiltrekke oss flere grupper på tvers av nasjonalitet og fagkunnskap. Vi er interessert i folk som kan bidra og gi konstruktiv kritikk, og ikke bare folk som jobber med miljøpolitikk, påpeker hun.

Globalt problem

Etter hva Utrop får erfare har GMCA begynt å samarbeide med lærer- og studentorganisasjoner i Bulgaria, og dessuten fått til en prosjektkoordinatorstilling i Frankrike. Dessau mener førstnevnte er et godt eksempel på et land som vil kunne rammes sterkt av klimaendringene.

– Spesielt i år har landet vært utsatt for både ekstrem kulde og ekstrem varme. Og for vanlige folk, som ikke har de samme beskyttelsesmulighetene som vi i Norge, er det meget vanskelig å tilpasse seg. Hvis bulgarerne, som er et fattig EU-land, sliter med dette, så tenk på verdens fattigste i f. eks. Asia og Afrika sør for Sahara.

Her i Norge haster det også å få ting gjort, i følge henne:

– Slik som vi farer nå så er det en uansvarlig klima- og energipolitikk. Fokuset bør være på mennesket og ikke på penger, forretninger eller profitt, sier hun til utrop.no.