Flyktninger tar flest aborter

0Shares

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og sykehusene i Oslo.

Ifølge Siri Vangen, forsker ved Divisjon for epidemiologi ved FHI kan usikkerhet om framtiden og dårlig økonomi være noen av mekanismene bak disse tallene. Dessuten nevner Vangen, som også er overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet, følgende viktige faktorer:

– manglende informasjon om og bruk av prevensjon
– kommunikasjonsproblemer
– vansker med å finne fram i helsevesenet

Resultatene fra undersøkelsen, som er foretatt blant kvinner bosatt i Oslo i alderen 15-49 år, er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

FHI foreslår med bakgrunn i undersøkelsen fem tiltak for å redusere aborttallene:

– Informasjon om prevensjon i introduksjonsprogrammet for flytninger og innvandrere
– Innsats for å nå fram med informasjon også til bosatte flyktninger og voksne arbeidsinnvandrere
– Universell seksualundervisning i skoler
– Lett tilgjengelige prevensjonsmidler, gratis for kvinner i alle aldre, spesielt for kvinner i aldersgruppen 20-24 år
– Salg av angrepillen reseptfritt over disk