Sosialhjelpsmottakere skal nektes familiegjenforening

0Shares

Innstramningene innebærer blant annet at det ikke lenger skal gjøres unntak fra underholdskravet selv om den som bor i Norge er norsk borger. Forslaget er sendt på høring.

I tillegg til sikkerhet for framtidig inntekt, kreves det at den som skal hente familien til Norge, kan dokumentere tidligere inntekt, og vedkommende må ikke ha mottatt sosialhjelp i året forut for at ektefellen søker opphold.

– Underholdskravet kan stimulere unge mennesker til å skaffe seg et fundament i livet gjennom utdanning og arbeid, slik at de er mer økonomisk uavhengige av familien og derved har bedre forutsetninger for å motsette seg press fra familien i ekteskapssammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding.