Historisk satsing på lettleste nyheter

0Shares

Prosjektet “Nyheter på lettnorsk” ble høytidelig markert i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine lokaler i Oslo i går. Direktør Osmund Kaldheim sto for åpningen, og flere aktører innenfor voksenopplæringen var til stede.

– Dette er så vidt jeg vet Skandinavias første prosjekt med denne typen lettlest avis, sa Jan Vincens Steen under lanseringen. Han har jobbet i Avis i skolen i 25 år og fortalte at en av de få tilsvarende publikasjonene han kjenner til gis ut i Brasil.

Spennende grep: Jan Vincens Steen kan vise til 25 års erfaring fra Avis i skolen, og mente Utrop har gjort en nyvinning med sitt lettlestprosjekt. Foto: Goeun Bae

Fra og med utgave 16 lager Utrop opptil 30-50 % av artiklene på en lettere språkvariant og forenkler samtidig  språket generelt i avisen. Prosjektet er finansiert av (IMDi) og er et ledd i norskopplæringen. Formålet er at avisen i større grad skal leses av de som ikke er flinke i norsk. Avisen er tenkt brukt som en del av undervisningen og alle norskopplæringssentrene får tilbud om å bestille avisen gratis.

Håper på langvarig støtte

Utrops daglige leder, Majoran Vivekananthan, ønsket kontinuerlig dialog og fortløpende evalueringer med samtlige samarbeidspartnere, særlig når det gjaldt språk og innhold. Han håper at ordningen kan bli permanent.

– Jeg mener dette vil være et løft for arbeidet innenfor integrering og innvandring i Norge, påpekte han.

IMDI-direktør Osmund Kalheim mener lettnorsk handler om mer enn bare å bearbeide språket, men om å vise ansvar og ta folk på alvor.

Først ute: Osmund Kaldheim får overrakt første lettleste utgave av daglig leder i Utrop, Majoran Vivekananthan. FOTO: Goeun Bae

– Vi har gått med på å gi støtte fordi dette har med vår holdning til nykommere å gjøre. Nykommere har potensialet til å bli gode og samfunnsengasjerte lesere . Folk har like gode hoder selv om språket ikke er perfekt. I dag peker veldig mye i riktig retning, men integreringen går fremdeles for sakte. Vi håper at en lettlest avis som er tilgjengelig for alle som går på norskopplæring kan få fortgang i utviklingen, sa han.  


God stemning og godt oppmøte under lanseringen.

Løft og utfordring

Kaldheim hevdet lettnorsk blir både fenomenalt og spennende, men samtidig også utfordrende.

– For å lykkes må prosjektet både overvinne språklige barriérer, og samtidig beholde et journalistisk godt produkt som informerer, opplærer, opplyser og inspirerer til samfunnsdebatt, sa han.