Norskopplæring for innvandrere

0Shares

Statssekretærene Kristin Ørmen Johnsen, Kommunal- og regionaldepartementet, og Helge Ole Bergesen, Utdannings- og forskningsdepartementet, samt politisk rådgiver Nils Ole Widme, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, besøkte ISS Norge for å sette seg inn i hvordan selskapet driver sin norskopplæring ved sitt jobbsenter.

ISS som driver omfattende virksomhet innenfor områdene renhold, kantinedrift, vaktmestertjenester osv. med et stort antall innvandrere og fremmedspråklige, har lagt opp et eget program for norskopplæring som ledd i rekrutteringsarbeidet overfor nye arbeidstakere.