Indisk vannguru kommer til Norge

0Shares

N.M. Sadguru Water & Development Foundation er en privat organisasjon som NORAD har støttet siden 1990. Harnath Jagawat som har bygd opp organisasjonen, og er en frontfigur i miljøkampen i India.

I tørre strøk demmer de opp små elver direkte ut til de fattigste av de fattige. Bøndene på landsbygda kan på denne måten høste opptil tre solide avlinger per år, og mer enn firdoble inntektene sine. Så langt har disse vannprosjektene nådd ut til 90 000 husholdninger, ifølge Pål Vedeld, forsker i miljø- og utviklingsspørsmål ved Norges Landbrukshøgskole.

-Sadguru har klart å kombinere god teknisk innsikt og kompetanse, med evner til å la folk selv ta ansvar for å følge opp, vedlikeholde og utvikle vannforsyningssystemet videre. De har også klart å skape gode samarbeidsforhold til myndighetene, sier Vedeld.

Harnath Jagawat er mest kjent for sitt arbeid i Sadguru. Men han har også sterke og til dels kontroversielle meninger om drift av vannprosjekt og annen forvaltning av naturen. Blant annet støtter han større damprosjekt som Narmada, som har møtt voldsom motstand i India. Forfatteren Arundhati Roy blei i mars i år fengslet i India for sitt engasjement.

Harnath Jagawat vil onsdag blant annet presentere organisasjonens arbeid under tittelen “Rural Development and Nature Resources Management issues vis à vis the role of NGOs and international Donors”.
Foredraget er onsdag 17. april, kl 9-12.

Informasjonssenteret i NORAD, 6. etasje, Ruseløkkveien 26.