Statistikk

0Shares

Tallenes tale lyver jo ikke, men hva sier de egentlig. der går mange seg vill. Statistikk sier lite og ingenting om årsak, og enda mindre om hvilke tiltak som bør settes inn. 25% kan høres mye ut, men få spør 25% av hva? 25 % av 37 er 9,25. 25% av 770.000 er 192.500 Der det er 25% er det også en resterende 75%. Her må man holde tunga rett i munnen. Her er noen klare tall og noen kanskje ikke like klare tolkninger

Det var i følge Statistisk Sentralbyrå 34.235 siktede for forbrytelser i Norge i 2000. Av disse var 33351 (97,4%) Europeiske statsborgere, hvorav 31152 (91%) Norske statsborgere. Altså hadde 2,6% av de siktede annet statsborgerskap enn Europeisk.

Delt opp i type kriminalitet var det 5902 siktede i voldskriminalitet. Av disse var 5766 (97,7%) Europeiske statsborgere, hvorav 5633 (95,4%) var norske statsborgere. Altså hadde kun 2,3% av de siktede annet statsborgerskap enn Europeisk.

1. januar 2001 bodde det 184.337 mennesker med utenlandsk statsborgerskap i Norge. 136 av disse (0, 07% – altså under én promille) ble siktet for voldskriminalitet. Da har vi utelatt de av de 136 som var turister og ikke med i SSBs oversikt over utenlandske statsborgere i Norge.

99,93 % av utlendinger bosatt i Norge er ikke siktet for voldskriminalitet. Allikevel settes det likhetstegn mellom utlendinger, kultur og vold. 95,4% av all voldskriminalitet peker på norske statsborgere som siktede gjerningsmenn. Allikevel er de 2,3% som var utenlandske statsborgere satt fram som årsaken til ”voldsbølgen” i Norge.

Holmgangs Stenstrøm og andre skriker da opp og påstår: “Ja men, de er da overrepresenterte, er de ikke!!!???”. Hvor interessant er statsborgerskap eller kulturell bakgrunn som statistisk variabel da, spør vi. Er det ikke årsakene som er interessante?

Hvis vi først skal henge oss opp i overrepresentasjon, og geografisk/kulturell bakgrunn ved lovbrudd er følgende nasjonale statisktikk interessant:

Anmeldte
lovbrudd

Oslo:

5109

459

Bergen:

1633

216

Kristiansand:

594

74

Tronheim:

881

107

Bodø:

479

58

 

type
lovbrudd

vold

sedelighet

vold

sedelighet

vold

sedelighet

vold

sedelighet

vold

sedelighet

befolkning

773498

773498

205759

205759

61400

61400

140631

140631

32343

32343

prosentvis

0,66%

0,059%

0,79%

0,10%

0,97%

0,12%

0,62%

0,076%

1,48%

0,18%

Som vi ser er det prosentvis mer enn dobbelt så mange anmeldte voldslovbrudd begått i Bodø i forhold til Oslo, og mer enn tre ganger så mange sedelighetslovbrudd. En slik overrepresentasjon burde i følge Kripos og Frp’s årsakslogikk tilsi at Bodøværinger kulturelt er så mye mer voldelige enn Oslofolk at Bodøværinger er et seriøst samfunnsproblem. Bodøværinger bør sporenstreks sverge ed til Norge og gå “kjønnskurs”. Samtidig anbefales at eventuelle Bodøværinger som begår voldslovbrudd mens de er bosatt på østlandet, sendes hjem til Bodø da de har en voldskultur som vi ikke vil ha på østlandet. Heldigvis er de fleste nordmenn i dag mer edruelige enn at de følger en slik håpløs logikk.