Kommer i familiegjenforening

0Shares

Flere utlendinger kommer til Norge som følge av familiegjenforening enn av nød.

Aftenposten skriver at 12.095 mennesker fikk innvilget opphold i Norge i fjor som ledd i en familiegjenforening.

Rundt 4.300 personer fikk søknaden om asyl eller opphold på humanitært grunnlag innvilget.

For to år siden var antall familiegjenforeninger 6.758, som er omtrent det halve. Økningen skyldes, ifølge kommunal- og regionalminister Erna Solberg, i stor grad en opphoping av saker fra årene før.