Delte meninger om nyrasisme-utspill

0Shares

I gårsdagens utgave av Utrop kommer redaktøren Majoran Vivekananthan,
ut med krass kritikk mot det han karakteriserer som en nyrasistisk
innvandringspolitikk av regjeringen. Tidligere SV-politiker, Reza
Rezaee mener det er på tide at noen tør utfordre dagens
integreringspørsmål som han mener har vært fullstendig styrt av FrP.

– I dagens politikk er det FrP som legger premissene på hvordan
integreringspolitikken skal være og Ap vil ofte at minoriteter skal
bøye seg i støvet for myndighetene. Dagens politikk handler stort sett
om assimiliering, noe Majoran har rett i, sier Rezaee.

Han er også enig i betegnelsen “nyrasistisk” som blir brukt i
kommentaren og legger til at det trengs en bedre integreringspolitikk
enn det den rødgrønne regjeringen har ført så langt, som kun baseres på
restriksjoner.

– Ingen regjeringer satser nok på minoriteters rettigheter. Jeg kan
trekke fram mangelen på morsmålsopplæring som et eksempel.
Morsmålsopplæring er veldig viktig for at barn med minoritetsbakgrunn
skal føle seg verdsatt og inkludert samfunnet. Samfunnet gjør lite for
å inkludere minoritetene i Norge, sier han.

Uenig med Vivekananthans karakteristikk

Men det er ikke bare
støtte som gis for Utrop-redaktørens utspill. En av dem som ikke deler
hans syn er Ap-politikeren Elvis Nwosu. Han mener det er innvandrere som
gjør for lite for å integrere seg.

– Å kalle regjeringen for “rasistisk” er en uheldig avsporing som
ikke har noe med integreringen å gjøre. Jeg mener tvert imot at
regjeringen har gjort mye for å inkludere innvandrere gjennom
mangfoldsatsningen og antidiskrimineringsarbeid. Det er innvandrerne
som ikke er inkluderende, mener Nwosu.

Med det mener han at innvandrerne gjør for lite for å få sine synspunkter til syne i offentligheten. Han savner større deltakelse blandt innvandrerorganisasjonene. Han forstår at politikken kan virke streng i offentlige debatter, men mener det er viktig at politikerne er klare med sine meninger.

– Politikere må være klare. Hvis ikke lar vi rasistene og
FrP ta kontrollen over den politiske debatten her. Dette handler om å iverata og begrense asyltilsrømningen til Norge.
Ønsker vi danske tilstander i Norge, spør han retorisk

 – Mange afrikanere er enig med meg
i at ingen er tjent med at folk kommer hit og selger narkotika uten at de har krav på beskyttelse, sier Elvis Nwosu

Enig i kritikken av regjeringen
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide er enig med
Vivekananthans kritikk av regjeringen, men reagerer sterkt på
karakteristikken Utrop-redaktøren bruker mot regjeringens
integreringspolitikk.

– Jeg synes utspillet gir et riktig bilde om den krenkelsen
innvandrere opplever av den restriktive politikken som blir ført. Det
er mange som reagerer på at debatten er blitt fiendlig den siste tiden.
Samtidig synes jeg ordet nyrasisme ikke passer seg i denne
sammenhengen. Selv om jeg er enig i mange av argumentene, sier han.

Han er ikke i tvil om at Vivekananthans utspill vil styrke seg i
takt med den mer strenge innvandrings- og asylpolitikken som
Arbeiderpartiet fører, men mener det er dårlig taktikk med en slik
betegnelse.

– Det er ikke taktisk lurt å kalle den rødgrønne
regjeringen for nyrasistisk, ikke minst med tanke på SVs liberale fløy
som vil føle seg krenket av en slik uttalelse, mener Petter Eide.