Norske kvinner og afrikanske menn

0Shares

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå finnes det relativt få ekteskap på tvers av landbakgrunn.

Selv om det er en del ekteskap mellom norskfødte og personer fra naboland og fra USA, er det særlig få ekteskap mellom norskfødte og innvandrere fra tredje verden. Men unntak er det imidlertid.

Det er en del ekteskap mellom kvinner med norsk landbakgrunn og menn fra Afrika (1 600), og relativt mange mellom menn med norsk bakgrunn og kvinner fra Asia (6 300), viser tallene.