Somaliere mindre økonomisk selvhjulpne

Horten: her er integreringsutfordringene størst i forhold til innvandrere fra Somalia. Fra kommunalt hold hevdes det likevel at man prøver å ha et så godt individuelt hjelpeopplegg som mulig.
Foto: Wikimedia Commons
Hortens to største ikke-vestlige grupper, somaliere og bosniere, har store forskjeller når det kommer til økonomisk integrering.   
0Shares

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at
bosniske innvandrere er langt mer økonomisk selvhjulpne enn somaliere.
Horten kommune har heller ikke maktet å integrere somaliere i
samme grad som bosniere, skriver Gjengangeren.

NAV-leder Tor Henning Sundeng og
teamkoordinator for flyktningteamet i kommunen, Sissel Kruuse-Meyer,
har flere forklaringer.

– Bosnierne kom hit tidlig på 1990-tallet og somalierne kom noe seinere. Å bygge opp kontakter og nettverk tar tid, og dessuten har somalierne i Horten også
en høy andel par og barnefamilier. Vi ser at det er lettere å gjøre
enslige uten barn selvhjulpne, sier Kruuse-Meyer til Gjengangeren.

Ulike og individuelle behov
Sundeng påpeker også forskjellene mellom kommunens to minoritetsgrupper, og ikke minst disse to respektive gruppers situasjon i opprinnelseslandet.

– Vi ser at bosniere kom fra et samfunn der utdanningssystemer og annet
faktisk fungerte. Slik har det ikke vært i Somalia. Og analfabetisme er
en ekstra utfordring når en er ny i et fremmed land, argumenterer han.

Han vil likevel understreke at NAV ser på individets behov, og at det er viktig å ikke la en slik generell situasjon påvirke synet på hver enkelt NAV-bruker i kommunen som har somalisk bakgrunn.

– Somaliere er ingen ensartet gruppe, like lite som bosniere eller andre.
I NAV tenker vi enkeltmenneske, ikke etnisitet, framholder Sundeng til Gjengangeren.