Hvilke saker bryr velgerne seg mest om, og hvordan beveger de seg mellom partiene? Dette forklares i boken "Velgere og valgkamp. En studie i av stortingsvalget 2017".
Foto: Unsplash
Forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt hvordan følelser påvirker stemmegiving. Temaer som innvandring, økonomi og miljø påvirker velgerne sterkest.

Andelen velgere som mente innvandring var et viktig spørsmål, var rekordhøy ved forrige valg, viser hovedfunnene i boken Velgere og valgkamp. En studie i av stortingsvalget 2017

Boken presenterer og analyserer hva mer enn 2000 velgere har svart på spørreundersøkelser i forbindelse med stortingsvalget i 2017.

Velgernes svar på en rekke politiske spørsmål viser at de har beveget seg ideologisk til venstre de siste årene. I sum er velgerne blitt mer venstreorienterte i økonomiske spørsmål, mer liberale i innvandringsspørsmål og mindre religiøse, ifølge samfunnsforskning.no.

For velgerne i 2017 var innvandring, miljø, skole/utdanning og skatter/avgifter de viktigste saken. Høyre er det partiet som flest velgere synes har den beste politikken for skole/utdanning og skatter/avgifter, mens FrP har sakseierskap på innvandring.

Velgernes følelser

En nyvinning i denne studien er at forskerne har undersøkt hvordan følelser påvirker stemmegivingen. 61 prosent av velgerne sa at samfunnsutviklingen fylte dem med håp, mens 22 prosent sa at den fylte dem med frykt.

Et litt overraskende funn er at de yngste velgerne hadde mest av de negative følelsene som frykt, nervøsitet og sinne når de tenkte på samfunnsutviklingen, og at kvinner uttrykte mer frykt og sinne enn menn.

– Analysene viser at velgerne som var sinte med tanke på samfunnsutviklingen i større grad stemte på FrP, mens en følelse av frykt for samfunnsutviklingen var mer utbredt blant KrFs velgere, forteller Johannes Bergh til samfunnsforskning.no.