Skeptisk til arbeidsinnvandring

0Shares

Hun mener at det er de kyniske arbeidsgiverne som ønsker å importere arbeidskraft for å holde arbeidsforholdene nede i sine bransjer.

Regjeringen mener det er behov for arbeidsinnvandring for å dekke behovene for arbeidskraft i fiskeriindustrien, omsorgsyrkene og i hotell- og restaurantbransjen og vurderer lettere arbeidsinnvandring til Norge.

– Vi ønsker innvandrere velkommen til Norge, men like viktig er det å skaffe arbeid til alle dem som allerede har kommet. Det er altfor mange i dag som søker og søker uten å få jobb, sier Stensrud.